Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε βασίζονται στην θετική υποκίνηση. Βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε τα κίνητρα έτσι ώστε το σκυλί να μαθαίνει, να εκτελεί και παράλληλα να αποκτά μια σχέση επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του, βασισμένη κυρίως στην εμπιστοσύνη, στην κατανόηση, αλλά και στον αμοιβαίο σεβασμό!

Η διαδικασία της εκπαίδευσης χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια:

1. ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κατά το στάδιο της μάθησης, το σκυλί μαθαίνει την σημασία των διάφορων συμπεριφορών, τις οποίες συνδέει με τα λεκτικά παραγγέλματα.

2. ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κατά το στάδιο της ενίσχυσης, το σκυλί μαθαίνει ότι οι διάφορες συμπεριφορές δεν είναι προαιρετικές, και το καθιστούμε υπεύθυνο για την εκτέλεσή τους.

3. ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κατά το στάδιο της γενίκευσης των γνώσεων που απέκτησε ο σκύλος από τα δύο προηγούμενα στάδια, το σκυλί μαθαίνει να εκτελεί τις διάφορες συμπεριφορές, σε διαφορετικά μέρη και σε συνδιασμό με εξωτερικές ενοχλήσεις, όπως άλλα ζώα ή παιδιά που παίζουν και γενικότερα με ότι μπορεί να συμβεί και να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • 1ο χλμ. Κατερίνης - Γανόχωρας
    • Κατερίνη, 60100
    • Τηλ: 6947844311
    • E-mail: info@pieriadogschool.gr