Παναγιώτης  Λίττας

Εκπαιδευτής
6947.844.311
Πτυχιούχος της σχολής K9doorways

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας - Αμοιβαίος σεβασμός

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε βασίζονται στην θετική υποκίνηση. Βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε τα κίνητρα έτσι ώστε το σκυλί να μαθαίνει, να εκτελεί και παράλληλα να αποκτά μια σχέση επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του, βασισμένη κυρίως στην εμπιστοσύνη, στην κατανόηση, αλλά και στον αμοιβαίο σεβασμό!

Η διαδικασία της εκπαίδευσης χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια:

  • α) Το στάδιο της μάθησης, κατά το οποίο το σκυλί μαθαίνει την σημασία των διάφορων συμπεριφορών, τις οποίες συνδέει με τα λεκτικά παραγγέλματα.
  • β) Το στάδιο της διόρθωσης, κατά το οποίο το σκυλί μαθαίνει ότι οι διάφορες συμπεριφορές δεν είναι προαιρετικές, και το καθιστούμε υπεύθυνο για την εκτέλεσή τους.
  • γ) Το στάδιο της γενίκευσης των γνώσεων που απέκτησε ο σκύλος από τα δύο προηγούμενα στάδια, κατά το οποίο το σκυλί μαθαίνει να εκτελεί τις διάφορες συμπεριφορές, σε διαφορετικά μέρη, και σε συνδιασμό με εξωτερικές ενοχλήσεις, όπως άλλα ζώα ή παιδιά που παίζουν και γενικότερα με ότι μπορεί να συμβεί και να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα!